Slamsugning

Slamsugning

AKUT TELEFON

Hos MultiVikaren ApS råder vi over en slamsuger / spulervogn samt tv-inspektionsudstyr, og sonde til at finde ud af hvor problemerne er opstået.

På vores akut telefon nummer 21295967 svarer vi med det samme.

Vi tilbyder en lang række af arbejdsopgaver med vores slamsuger  – Læs meget mere om, hvad vi kan tilbyde dig i nedenstående tekst.

Hvornår har man brug for en slamsuger?

Slamsugning kan være nødvendigt, hvis man har problemer med tilstoppede kloakrør, eller hvis septiktanken, skal tømmes.

Slamsugeren er en speciel vogn med en slange, som kan suge grus, skidt, fedt, slam, sand og meget andet op til vognens store tank. Ved rensning af kloakken, løsner og fjerner slamsugeren alt det, der sidder fast, og kloakken spules efterfølgende ren med vand.

Kloakrensning:

Tilstoppede kloakker er et problem, som mange kommer ud for. Kloakrørene bliver let stoppet til, hvis der eksempelvis kommer fedt i vasken, som stivner og sidder fast, eller hvis der kommer hygiejneprodukter eller lignende i toilettet. Problemet vises typisk ved, at vandet har svært ved at løbe ud gennem afløbet. Der kan også opstå ubehagelig lugt fra kloakken. Disse problemer løser vi hurtigt med vores slamsuger.

Tømning af septiktank:

Er du ejer af en septiktank eller bundfældningstank, er det ligeledes vigtigt at få den tømt regelmæssigt. Hvis tanken ikke bliver tømt regelmæssigt, fungerer den ikke optimalt, og der vil være risiko for, at den løber over og kan forurene miljø og grundvand. En septiktank tømmes typisk en gang årligt, for at den fungere optimalt.

 Vi tilbyder alt indenfor kloakservice:

 • Slamsugning: Tømning af slam fra septiktanke, pumpebrønde eller andre beholdere.
 • Spuling af kloakker: Højtryksspuling af kloakrør – fjerner snavs og div. blokeringer.
 • Stoppet afløb: Blokerede afløb renses ved hjælp af specialværktøj.
 • Stoppet toilet: Fjernelse af blokeringer i toiletkummen ved hjælp af højtryksspuling el. vakuum.
 • Tømning af septiktanke: Tømning af septiktanke, som i de fleste tilfælde bruges til opbevaring af spildevand fra husholdninger m.f..
 • Tømning af fedtudskillere: Tømning af fedtudskillere, som er designet til at adskille fedt og olie fra spildevand i virksomheder og industrier. 

Nedenstående problemer kræver ofte en rensning elller spuling:

Stoppet toilet, kloak/ kloakledning

 • Det mest akutte problem, som vi støder på – løser vi ofte med en spuling eller en rensning med motorsplit.

Stoppet afløb

 • Opstår oftest i køkkenet, bryggerset el. badeværelset – løses oftest med en spuling eller en rensning.

Stoppet vask i køkken, bryggers el. gulvafløb

 • Et klassisk problem som oftest løses med en spuling eller en rensning med motorsplit.

Stoppet brønd – køkken, tag, spule og pumpebrønd

 • Et problem som i de fleste tilfælde løses med spuling og eventuel slamsugning.

Aflejringer i kloaksystem / kloakledning

 • Opstår med årene, når ovenstående har været i brug i mange år. Igennem årene opstår der aflejringer i form af sæbe, kalk, fedt m.m. Disse problemer løses oftest med med en rotordyse. Dysen skærer aflejringerne i stykker og man får derved et kloaksystem, og en kloakledning, som er helt rent igen. Efterfølgende kan systemet, i de fleste tilfælde, fungere mange år igen uden problemer.

Trærødder i kloakledninger og kloaksystem

 • Vi oplever mange gange, at rødder fra træer gror igennem kloakledningerne ved samlinger og derved tilstopper kloaksystemet. Dette ses mange gange ved kloaksystemer lavet med betonrør / betonledning, ses også ved pvcrør og pvc ledninger. Hvis rør og ledninger ikke er skubbet ordentlig sammen ved opførelse / nedgravning. Træernes rødder har ofte så stor kraft, at de kan  kravle igennem disse samlinger uden de store problemer. Problemet løses for det meste med en spuling med en special dyse / rodskærer, som skærer rødderne væk og derved fjerne blokeringen i kloakledningen / kloaksystemet.

Kloaklugt / lugtgener

 • Er man udsat for kloaklugt / lugtgener i boligen, kan det ofte stamme fra køkkenvasken, gulvafløbet, toilettet eller faldstammen. Problem løses ofte med en spuling af kloaksystemet eller faldstammen.

Stoppet dræn fra septiktanken/sandmilen, markdræn eller omfangsdrænet omkring huset

 • Dræn fra septiktank, sandmile og nedsivningsanlæg skal efter nogle års brug spules igennem, da drænene bliver tilstoppede med aflejringer / skidt med årene. Gør sig ligeledes gældende for dræn / omfangsdræn, da de bliver tilstoppede med aflejringer / skidt og andet med årene. En spuling vil ofte kun få drænene til at fungerer optimalt i flere år igen. 

Tømning af septiktank: Vi tømmer og renser septiktanke, som er designet til at opbevare spildevand fra bygninger. Regelmæssig tømning af septitanken, er bla. medvirkende til at man undgår overfyldning og derved skader på systemet.

Tømning af fedtudskiller: Vi tømmer og renser ligeledes fedtudskillere, som er lavet til at adskille fedt og olie fra spildevand. Det er yderst vigtigt, at fedtudskilleren holdes ren og funktionsdygtig for at undgå blokeringer i kloaksystemet.

Tømning af køkken / fedtbrønd: Tømning og rensning af køkken / fedtbrønde, som bliver blokerede af fedt, olie og snavs. Regelmæssig tømning forhindrer ofte oversvømmelser og andre problemer i kloaksystemet.

Tømning af pumpebrønd: Tømning og rensning af pumpebrønde, som bruges til at pumpe vand fra kældre, parkeringskældre og andre steder. Er ligeledes af stor vigtighed – så pumpebrønden er ren og funktionsdygtig, så der undgås risiko for oversvømmelser og andre problemer.

Vand i kældre / oversvømmelser: Vi hjælper med at fjerne vand fra oversvømmede kældre og andre områder. 

Tømning af toiletvogn: Tømning og rensning af toiletvogne, som bruges ved festivaler, koncerter og andre arrangementer, er ligeledes en opgave, som vi gerne påtager os. Det er vigtigt, at toiletvognene er rene og funktionsdygtige, så lugte og andre problemer undgås.

Uanset hvilken type slamsugningsopgave, som du / I  har brug for, så leverer vi en effektiv og pålidelig løsning. Vi tilbyder også gerne en skræddersyet løsning. Ring blot  til os på Tlf.  21295967, så finder vi sammen den løsninger, som passer bedst til dig / jer.

Slamsugning på fast-tømningsaftale

Ønsker du / I en fast tømningsaftale? Så giver vi dig en god pris på tømning af tanken.  Alt slam bliver selvfølgelig deponeret på forsvarlig og miljøvenlig vis, på rensningsanlæg og deponi, så alle krav overholdes.

HUSK!! at få renset og suget dine regnvandsbrønde, Aqu-dræn, Sandfangsbrønde, tagnedløbsrør  m.f.

I de seneste år, hvor regnmængder og skybrud er tiltaget, er det særdeles vigtigt at få vedligeholdt og efterset sine regnvandsbrønde, sandfangsbrønde, tagnedløb, lyskasser og kælderskakte årligt. Vi tilbyder slamsugning og spuling af  brønde ved ejendomme, huse, villaer, boligselskaber, grundejerforeninger, etageejendomme, erhvervsbygninger m.f.

Vi løser opgaven ved at opsuge alt, hvad der er havnet i brøndene gennem årenes løb af blade, løvfald, sand, jord og byggematerialer osv. 

Blade og løvfald, som om efteråret havner i tagrenderne, og som bliver skyllet ned i regnvandsbrøndene, samt sand, jord og rester fra byggematerialer som ligeledes også ofte havner i brøndene, er medvirkende til, at de med årene stopper til, og regnvandet ikke længere kan løbe ud i faskinen eller kloaksystemet. Dette kan være medvirkende til  oversvømmelser og vandskader på grunden med gener og skader til følge.

Af skader kan nævnes sokkelskader, sætningsskader, vand i kældre med dertil følgeskader på indbo, hvis regnvandet ikke kan komme væk fra grunden. Som husejer har man pligt til, at vedligeholde sine brønde. Hvis ikke man gør dette, og der sker skader, kan forsikringsselskabet afvise skaden, hvis der kan påvises, at man ikke har vedligeholdt sit kloaksystem.

MultiVikaren ApS  er godkendt og registreret i affalds registeret ved Energistyrelsen. Dette betyder, at vi har lov til at transporterer miljøaffald, olie, forurenet jord, sand, olieudskillere, miljøfarlige væsker m.m.. Tømme brønde ved firmaer herunder vaskehaller for deres affald herfra, og at vi er godkendt transportør til dette affald. Din sikkerhed for at det bliver behandlet på korrekt, miljørigtig vis og ifølge lovgivningen.

Vi anbefaler at få tilset dine regnvandsbrønde årligt … 

Vi anbefaler, at man får tilset sine regnvandsbrønde, Aqua dræn, lyskasser, kælderskakt, sandfangsbrønde og tagnedløb årligt, og får dem tømt med intervaller på 1- 3 år. Vi tilbyder, at få lavet en fast aftale for tømning, så slipper du for bekymringerne, hver gang der er et kraftigt regnvejr eller skybrud. En fast aftale tilbydes til private husejere, villaejere, boligselskaber, boligforeninger, grundejerforeninger, gårdlaug, erhvervsvirksomheder m.f.

Kontakt MultiVikaren ApS  v. Michael Nielsen på telefon nummer 21295967 og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.