Jord- og beton
arbejde
Kloakmester
arbejde
Entreprenør
arbejde
Slamsugning
Anlægs
arbejde
Previous slide
Next slide

Autoriseret kloakmester

som autoriseret kloakmester udfører jeg alle former for kloakarbejde
  • KLOAKERING, NYOPFØRELSER OG RENOVERING AF EKSISTERENDE RØR OPGRAVNING OG NEDLÆNING AF NYE RØR
  • SPILDEVANDSRENSNING I ÅBEN LAND
  • DRÆNARBEJDE
  • NEDSIVNINGSANLÆG
  • BEPLANTEDE ANLÆG
  • HØJTRYKSSPULING AF KLOAK OG DRÆNRØR
  • SLAMSUGNING OG SPULNING AF BRØNDE, KLOAKKER, TANKE OG DRÆNRØR
  • ROTTESPÆR
  • FORSIKRINGSSKADER

Og vi sørger selvfølgelig for miljørigtig bortskaffelse Vi kan ligeledes være behjælpelig med Tv-Inspektion af kloakrør, så vi hurtigt kan finde ind til kernen af problemet.

**Vi udfører alt kloakarbejde i henhold til gældende Bygnings Reglement 2018 (BR18). Du kan læse mere på nedenstående link.

Bygningsreglementet.dk
stk 4 paragraf 61-89.

Vi er klar til at hjælpe dig, ring blot på tlf. 21295967 el. e-mail: multivikaren@multivikaren.dk, så vender vi hurtigt tilbage til dig med et svar.