Entreprenørarbejde
Vi udfører alle former for entreprenørarbejde
Jord- og betonarbejde
Vi udfører alle former for jord- og betonarbejde
Kloakmesterarbejde
Kloakering, nyopførelser og renovering af eksisterende rør, Vi er også certificeret til montering af rottespær.
Flisebelægninger
vi har stor erfaring indenfor alle former for sten, fliser, grus m.m.
Slamsugning
Vi råder over slamsuger / spulervogn samt tv-inspektionsudstyr
Anlægsarbejde
Hos Multivikaren udfører vi alle former for anlægsarbejde, både små og store opgaver
Tidligere
Næste

Autoriseret kloakmester

Som autoriseret kloakmester udfører jeg alle former for kloakarbejde

  • KLOAKERING, NYOPFØRELSER OG RENOVERING AF EKSISTERENDE RØR OPGRAVNING OG NEDLÆNING AF NYE RØR
  • SPILDEVANDSRENSNING I ÅBEN LAND
  • DRÆNARBEJDE
  • NEDSIVNINGSANLÆG
  • BEPLANTEDE ANLÆG
  • HØJTRYKSSPULING AF KLOAK OG DRÆNRØR
  • SLAMSUGNING OG SPULNING AF BRØNDE, KLOAKKER, TANKE OG DRÆNRØR
  • ROTTESPÆR
  • FORSIKRINGSSKADER

Og vi sørger selvfølgelig for miljørigtig bortskaffelse Vi kan ligeledes være behjælpelig med Tv-Inspektion af kloakrør, så vi hurtigt kan finde ind til kernen af problemet.

**Vi udfører alt kloakarbejde i henhold til gældende Bygnings Reglement 2018 (BR18). Du kan læse mere på nedenstående link.

Bygningsreglementet.dk
stk 4 paragraf 61-89.

Vi er klar til at hjælpe dig, ring blot på tlf. 21295967 el. e-mail: [email protected], så vender vi hurtigt tilbage til dig med et svar.