Autoriseret Kloakmester

Autoriseret Kloakmester

Som autoriseret kloakmester udfører jeg alle former for kloakarbejde

  • KLOAKERING, NYOPFØRELSER OG RENOVERING AF EKSISTERENDE RØR OPGRAVNING OG NEDLÆNING AF NYE RØR
  • SPILDEVANDSRENSNING I ÅBEN LAND
  • DRÆNARBEJDE
  • NEDSIVNINGSANLÆG
  • BEPLANTEDE ANLÆG
  • HØJTRYKSSPULING AF KLOAK OG DRÆNRØR
  • SLAMSUGNING OG SPULNING AF BRØNDE, KLOAKKER, TANKE OG DRÆNRØR
  • ROTTESPÆR
  • FORSIKRINGSSKADER

Og vi sørger selvfølgelig for miljørigtig bortskaffelse Vi kan ligeledes være behjælpelig med Tv-Inspektion af kloakrør, så vi hurtigt kan finde ind til kernen af problemet.

**Vi udfører alt kloakarbejde i henhold til gældende Bygnings Reglement 2018 (BR18). Du kan læse mere på nedenstående link.

Bygningsreglementet.dk
stk 4 paragraf 61-89.

« 1 af 53 »