Jord- og beton
arbejde
Kloakmester
arbejde
Entreprenør
arbejde
Slamsugning
Anlægs
arbejde
Previous slide
Next slide

Klagevejledning

Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervsministeriet. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet Tænk, Parcelhusejernes Landsforening og Dansk Byggeri.

Byggeriets Ankenævn behandler klager fra private forbrugere over erhvervsdrivende, som er etableret i Danmark, over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, gulv- , anlægsgartner- og jordarbejde (dog ikke klager vedrørende forurenet jord). Klager over leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer.

Du kan læse mere om Byggeriets Ankenævn ved at klikke på adressen herunder.

Byggeriets Ankenævn
Nørre Voldgade 106, 1358 København K
Email: info@byggerietsankenaevn.dk
Web: www.byggerietsankenaevn.dk